Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

09-10.06.2022 r.

Hotel FAJKIER Wellness&SPA · Kroczyce

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

CELE KONFERENCJI

  • Ocena postępu realizacji wniosków sformułowanych na I, II, III, IV, V, VI, VII i IX KONFERENCJI w latach 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 2015, 2017 oraz 2019 oraz podjętych działań dla ich realizacji, a także analiza stanu bezpieczeństwa oraz ukierunkowanie działań przyszłościowych dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
  • Przegląd rozwiązań techniki, technologii i organizacji poprawiających funkcjonalność skrzyżowań w poziomie szyn.
  • Prezentacja i ocena nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach w poziomie szyn.
  • Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych, które mają wpływ na poprawę warunków technicznych na skrzyżowaniach w poziomie szyn.
  • Przedyskutowanie problemów współodpowiedzialności służb drogowych i kolejowych za utrzymanie skrzyżowań w poziomie szyn, a także współfinansowania przez zarządy dróg oraz samorządy terytorialne budowy, modernizacji i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi w zależności od kategorii drogi i natężenia ruchu.