Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

09-10.06.2022 r.

Hotel FAJKIER Wellness&SPA · Kroczyce

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

TERMINARZ

  • zgłoszenie uczestnictwa 15.05.2022r.
  • przesłanie opłaty za udział w konferencji 31.05.2022r.
  • pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 31.05.2022r.
  • zgłaszanie zamiaru przygotowania referatów 15.04.2022r.
  • nadsyłanie pełnych tekstów referatów i komunikatów 15.05.2022r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić
z organizatorami.