Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

09-10.06.2022 r.

Hotel FAJKIER Wellness&SPA · Kroczyce

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

UCZESTNICTWO OSÓB REFERUJĄCYCH

Uczestnictwo w Konferencjach organizowanych przez SITK RP Oddział Częstochowa w latach 2004-2022 jest nieodpłatne dla osób, które są autorami referatów prezentowanych na Konferencji bądź są referującymi referaty. Nieodpłatne uczestnictwo w Konferencji dotyczy jednej osoby na jeden referat/prezentację. Celem zarejestrowania uczestnika – referującego na Konferencję należy wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia uczestnictwa . Kartę należy wypełnić standardowo, jedynie w rubryce należność należy wpisać zero oraz uzupełnić tytuł wystąpienia. Od momentu otrzymania karty zgłoszenia uczestnika referującego traktuje się jako uczestnika nieodpłatnego. 

Z poważaniem 
Prezes Oddziału SITK RP Oddział w Częstochowie
Marek Mizera

Komitet organizacyjny SITK o/Częstochowa
IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
Hotel Fajkier Wellness & SPA Kroczyce
09-10.06.2022 

MIZERA

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
 „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym”, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Hotelu „Fajkier Wellness&SPA” w Kroczycach.

Jak w poprzednich latach swój udział w konferencji zapowiedziało wielu znakomitych gości i prelegentów. W trakcie wystąpień poruszone zostaną istotne kwestie związane z tematem konferencji. Przedstawione zostaną również raporty z realizacji uchwał i postanowień z lat ubiegłych.

Podczas tegorocznej konferencji przewidziano następujące sesje robocze:
I sesja robocza Tematyka poziomu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych w poziomie szyn z drogami kołowymi
II sesja robocza Tematyka wypadkowości na przejazdach niestrzeżonych- wybrane przypadki
III sesja robocza Promocja bezpiecznych postaw na drodze w kontekście zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych
IV sesja robocza Działania zakładu linii kolejowych w Częstochowie w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych w poziomie szyn z drogami kołowymi w kontekście realizowanych zadań inwestycyjnych oraz w ramach środków operacyjnych w latach 2014-2021.

Szczegółowy plan konferencji dostępny jest w zakładce PROGRAM

Pierwszy dzień konferencji zakończony będzie uroczystą kolacją.

SZCZEGÓŁY UCZESTNICTWA