Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

09-10.06.2022 r.

Hotel FAJKIER Wellness&SPA · Kroczyce

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

KONTAKT

ADRES DO KORESPONDENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Częstochowie
ul. M. Kopernika 16/18
42-200 Częstochowa

NIP:  573-228-20-58

KONTAKT TELEFONICZNY
NAPISZ DO NAS

e-mail: czestochowa@sitkrp.org.pl

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel FAJKIER Wellness&SPA
Lgota Murowana 37a • 42- 425 Kroczyce
hotelfajkier.pl