Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

PATRONAT

PATRONAT HONOROWY

Pan Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Pan Jacek Paś – Prezes SITK RP Oddział w Częstochowie

Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

Pan Mariusz Dobrzyniecki – Prezes Krajowej Rady PIIB

Pani Gabriela Juszczuk – Biuro Komunikacji i Promocji