Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

PROGRAM

DZIEŃ I • 2022-06-09

8:00 – 10:00

Śniadanie

10:00

Przywitanie

11:00 – 11:10

Pan Helmut Klabis PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie
Pan Marek Mizera Prezes SITK RP Oddział w Częstochowie

11:10 – 11:20

Wystąpienie współorganizatorów

11:20 – 11:30

Wystąpienie zaproszonych gości

11:30 – 11:45

Referat inauguracyjny
Pan Włodzimierz Popczyk SITK RP Oddział w Częstochowie

I sesja robocza

11:45 – 14:00

Prowadzący: Pan Rafał Maras

11:45 – 12:10

Pan Tadeusz Ryś. Rola i Zadania Państwowej Komisji Wypadków Kolejowych i proponowane zmiany legislacyjne. 

12:10 – 12:35

Pan Karol Trzoński . Wybrane wydarzenia na przejazdach kolejowych – w trakcie modernizacji linii kolejowych.

12:35 – 13:00

Pan Krzysztof Binkowski. Zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych i ich następstwa oczami organów śledczych i sądów.

13:00 – 13:20

Pan Zbigniew Szafrański. Ostrzeganie użytkowników dróg – działania pozorowane i oczekiwane.

13:20 – 13:40

Pan Marcin Kruszyński. Wpływ Żółtej Naklejki PLK oraz innych działań realizowanych w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” na świadomość uczestników ruchu drogowego podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych.

13:40 – 14:00

Pani Joanna Budzińska. System wymiany informacji jako narzędzie wspomagające pracę personelu obsługi przejazdów kolejowych

14:00 – 15:00

Obiad

II sesja robocza

15:00 – 18:00

Prowadzący: Pani Dorota Przybyła

15:00 – 15:20

Pani Iwona Karasiewicz, Pan Paweł Gradowski. Czy stosowane powszechnie rozwiązanie techniczne na przejazdach kolejowo-drogowych jest zawsze zmianą nieznaczącą?

15:20 – 15:40

Pan Marek BiałekWspółpraca systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych ze stacyjnymi systemami SRK

15:40 – 16:00

Pan Andrzej ToruńStandaryzacja wybranych interfejsów w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym na przykładzie interfejsu IXL-LX (urządzenia zależnościowe – przejazd kolejowy)

16:00 – 16:20

Pan Artur WachtarczykModernizacja urządzeń elektroenergetyki kolejowej w rejonie przejazdów kolejowych.

16:20 – 16:40

Pan Andrzej ŁakomyPrzetwornice statyczne – niezbędne wyposażenie nowoczesnej infrastruktury kolejowej.

16:40 – 17:00

Pani Dorota Błaszkiewicz-Juszczęć, Pan Dominik Grzesiak. Prowadzenie prac przy realizacji projektu POIiŚ 5.2-9 Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami Etap I, część przejazdowa.

17:00 – 17:20

Pan Remigiusz Duszyński, Pan Jacek Kawalec. Zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach dzięki stabilizacji georusztami wielokierunkowymi.

17:20 – 17:35

Pani Dorota Błaszkiewicz-Juszczęć, Pan Dominik Grzesiak. Technologia przebudowy przejazdów w trudnych warunkach
terenowych – poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie prowadzonych prac budowlanych

17:35 – 17:50

Pani Anna Szklarczyk, Pan Rafał Szklarczyk. System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

17:50 – 18:10

Pan Marian Jasz. Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn

18:10 – 18:40

Prezentacja Firm

19:30 – 20:30

POKAZ KABARETOWY Krzysztof Respondek

20:30

UROCZYSTA KOLACJA Z POKAZEM ILUZJI MACIEJA KRÓLA

Serwis kawowy ciągły 11:00-18:00

Dzień II • 2022-06-10

7:00 – 9:00

Śniadanie

III sesja robocza

9:00 – 11:00

Prowadzący: Pani Dorota Morawska

9:00 – 9:20

Pan Paweł Ukleja. Nowa funkcjonalność UZK w oparciu o projekt nowej instrukcji Ie-104 PKP PLK SA.

9:20 – 9:40

Pan Bogdan GodziejewskiŚwietlna informacja dla uczestników ruchu drogowego o zbliżaniu do przejazdów kolejowych w wybranych krajach Europejskich.

9:40 – 10:00

Pan Maziarz ArkadiuszSystem ProTV – system automatycznego monitorowania i wykrywania wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

10:00 – 10:20

Pan Janusz Rusek, Pan Janusz Mirek, Pani Dagmara Rataj. Monitoring drgań w strefie oddziaływań dynamicznych linii kolejowych.

10:20 – 10:40

Pan Piotr SzczepaniakPrzejazdy kolejowo-drogowe z punktu widzenia nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

10:40 – 10:50

Czas na dyskusję

10:50 – 11:00

Przedstawienie wniosków przez komisje wnioskową oraz dyskusja wniosków

11:00 – 11:20

Wymeldowanie uczestników

11:00 – 13:00

Zakończenie konferencji

12:00 – 13:00

OBIAD

Harmonogram może ulec zmianie.