Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

09-10.06.2022 r.

Hotel FAJKIER Wellness&SPA · Kroczyce

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
 „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym”, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Hotelu „Fajkier Wellness&SPA” w Kroczycach.

SZCZEGÓŁY UCZESTNICTWA