Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

09-10.06.2022 r.

Hotel FAJKIER Wellness&SPA · Kroczyce

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą lub e-mailem) oraz dokonanie wpłaty na konto SITK:

BANK  PEKAO  S.A. – I O/Częstochowa
42-200 Częstochowa , ul. Kopernika 16/18
Nr rachunku: 06 1240 1213 1111 0000 2380 2193

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić pisemnie na adres Oddziału SITK do dnia 31.05.2022r. W przypadku nieodwołania przyjazdu nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1 200 zł + VAT 23%

Kwota ta obejmuje koszty:
• wyżywienia – od śniadania 09.06.2022 do obiadu 10.06.2022r.;
• jednego noclegu – zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych
• uroczystej kolacji
• wydawnictwa zawierającego komplet referatów.

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu.

Dla członków SITK RP 5% zniżki.